• Found 674761000 5267082
  • 428936042 264757
  • ok2
  • 20150118 084825
  • Found 664557872 20638330
دوشنبه, 16 تیر 1399 ساعت 16:33

در غیبت اطلاعات، تورم ملکی چقدر تغییر کرد؟

 

شکاف ۷ برابری ۳ بازار

خانه‌های خالی در تور مالیات؟

دوشنبه, 16 تیر 1399 ساعت 16:38

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر وزارتی بر ضرورت توسعه بکارگیری فنآوری دیجیتال در بیمه کشاورزی تاکید کرد.

طرح پایلوت شهرک‌های استارتاپی کشاورزی در کرج کلید خورد

حمایت سازمان برنامه و بودجه از طرح‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی

سه شنبه, 03 تیر 1399 ساعت 16:10

 فرماندار محترم شهرستان داورزن به همراه روسای جهادکشاورزی و منابع طبیعی شهرستان با هیئت همراه از مجتمع داورزن بازدید به عمل آوردند.

 

استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور تنها راه مبارزه با تحریم اقتصادی دشمن است

بازدید مدیرعامل شرکت منا از مجتمع کشاورزی و دامپروری میاندوآب