الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2019 08:35

حرارت تورم نصف شد

Rate this item
(0 votes)

مقایسه روند شاخص قیمت‌ها در نیمه اول سال ۹۸ با دوره مشابه

 

آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که حرارت تورم در نیم‌سال نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نصف شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیم‌سال نخست سال جاری افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان ۶/ ۱۰ درصد ثبت شده است. اما در مدت مشابه سال قبل، به میزان ۲۱ درصد به سطح قیمت‌ها افزوده شده است. این موضوع به معنی «کاهش قیمت‌ها» نیست، بلکه نشان می‌دهد «میزان افزایش قیمت‌ها» نصف سال قبل بوده است. در کنار این موضوع، آمار شاخص بهای مصرف‌کننده در شهریور ۴ نکته دیگر نیز در بردارد. نخست اینکه نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه تابستان به ۵/ ۰ درصد رسیده و کمترین سطح یک سال و نیم اخیر را ثبت کرده است. نکته دوم نیز اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۱۷ واحد درصدی طی ۵ ماه منتهی به شهریور ماه به سطح ۳۵ درصد رسیده است. موضوع سوم این است که شهریور ماه آخرین ماهی است که روند نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه افزایشی بوده و از ماه آینده این متغیر نیز وارد مسیر نزولی خواهد شد. در نهایت نکته چهارم این گزارش نیز این است که در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه در بخش «روستاها» به سطح صفر رسیده و افزایش قیمت ۵/ ۰ درصدی قیمت‌ها تنها به دلیل تغییر قیمت‌ها در مناطق «شهری» بوده است.

دمای تورمی در نیم سال نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیم سال نخست سال جاری به میزان ۶/ ۱۰‌درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. این در حالی است که  در نیم سال نخست سال قبل این افزایش در سطح ۲۱‌درصد گزارش شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در شهریور سال جاری با ثبت رقم ۵/ ۰‌درصد به کمترین مقدار طی یک سال و نیم اخیر رسیده است. همچنین آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که از اردیبهشت تا شهریور به میزان ۱۷ واحد‌درصد از نرخ تورمی کاسته شده است.

 

تداوم رکوردشکنی تورم ماهانه

 آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران در شهریور ماه منتشر شد. این آمارها نشان می‌دهد در این ماه شاخص بهای مصرف‌کننده بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ به سطح ۷/ ۱۸۱ واحد رسیده است. بر اساس این آمار نرخ تورم ماهانه در شهریور سال جاری به سطح ۵/ ۰‌درصد رسیده است. رقمی که در مرداد سال جاری به میزان ۶/ ۰‌درصد ثبت شده است. این دومین ماه است که نرخ تورم ماهانه زیر ۸/ ۰‌درصد ثبت شده است. نرخ ۸/ ۰‌درصد یک مرز روانی برای تورم محسوب می‌شود و تکرار تورم زیر یک‌درصد، نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به لحاظ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تغییر کرده است. نکته قابل‌توجه این است که نرخ تورم ۵/ ۰‌درصدی در شهریور سال جاری، طی یک سال و نیم اخیر (از ابتدای فروردین ۹۷) کمترین مقدار بوده است. بنابراین آمارها تایید می‌کند که اقتصاد کشور از فاز تورمی فاصله گرفته است. میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک سال و نیم اخیر به میزان ۸/ ۲‌درصد ثبت شده است.

 

افت ۱۷ واحد‌درصدی در ۵ ماه

آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه با کانال ۴۰‌درصدی خداحافظی کرده و به کانال ۳۰‌درصدی رسیده است. براساس آمارهای این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه می‌گیرد، در شهریور ماه به ۳۵‌درصد رسیده است. این رقم در مرداد سال جاری در سطح ۶/ ۴۱‌درصد قرار گرفته بود. بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که طی یک ماه به میزان ۶/ ۶ واحد‌درصد از نرخ تورم نقطه به نقطه کاسته شده است. نکته قابل‌توجه شتاب کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال‌جاری است، به نحوی که از اردیبهشت ماه که قله تورمی با نرخ ۱/ ۵۲‌درصد محسوب می‌شود، تا شهریور سال جاری، به میزان ۱/ ۱۷ واحد‌درصد از نرخ تورم نقطه به نقطه کاسته شده است. به بیان دیگر، همان‌طور که مسیر افزایشی برای نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با شیب قابل‌توجهی طی شد، مسیر کاهشی نیز با شیب قابل‌توجهی مواجه شده است. نکته قابل‌توجه این است که به احتمال زیاد در ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰‌درصدی باقی نخواهد ماند و به سطح ۲۰‌درصد نزول خواهد کرد.

 

آخرین ماه افزایشی نرخ تورم؟‌

 سومین متغیری که در آمارهای تورمی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نرخ تورم متوسط است. نرخ تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال قبل در نظر می‌گیرد. این نرخ در شهریور ماه به ۷/ ۴۲‌درصد رسیده است. این نرخ نسبت به ماه قبل به میزان ۵/ ۰ واحد‌درصد افزایش یافته است، اما به احتمال زیاد، شهریور آخرین ماهی است که روند نرخ تورم متوسط افزایشی ثبت خواهد شد و این روند در مهر ماه تغییر خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده، جزئیات بیشتری از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را اعلام خواهد کرد.

 

تورم نیم سال نصف شد

 آمارهای مرکز آمار ایران در نیم سال نخست سال جاری نشان می‌دهد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ۶ ماه به میزان ۶/ ۱۰‌درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که تورم نیم‌سال نخست، نسبت به مدت مشابه سال قبل و همین‌طور نیم سال دوم سال قبل تقریبا نصف شده است. بر اساس آمارهای این گزارش در نیمه نخست سال قبل شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده به میزان ۲۱‌درصد رشد کرده است. این روند در نیم سال دوم سال قبل نیز تقریبا با همین آهنگ بوده است، به نحوی که در نیم سال دوم نیز افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده به میزان ۱/ ۲۲‌درصد بوده است. بنابراین می‌توان با این آمارها عنوان کرد که مسیر تورمی نیم‌سال در سال جاری متفاوت از دو نیم‌سال قبل از آن بوده است.

 

تورم روستایی صفر شد

 یکی دیگر از نکات قابل‌توجه گزارش شهریور ماه این است که در بخش روستایی نرخ تورم ماهانه به صفر رسیده است. البته این رقم در بخش شهری معادل ۶/ ۰‌درصد گزارش شده و نشان می‌دهد که وزن تورم روستایی در تورم کل بسیار کم بوده است. البته نکته قابل‌توجه این است که نرخ تورم نقطه به نقطه شهری نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی کمتر بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در شهریور معادل ۵/ ۳۴‌درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی معادل ۱/ ۳۸‌درصد در شهریور ماه گزارش شده است.

 

تورم منفی خوراکی‌ها

گزارش مرکز آمار ایران در ۱۲ گروه اصلی تغییرات را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این آمارها نرخ تورم ماهانه بخش خوراکی‌ها منفی ۷/ ۱‌درصد ثبت شده است. این رقم نشان می‌دهد که برخی خوراکی‌ها مانند میوه و خشکبار و سبزیجات در شهریور ماه کاهش قابل‌توجهی طی یک ماه ثبت کرده‌اند. علاوه بر این روند قیمتی گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز در شهریورماه منفی گزارش شده است. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی‌ها هنوز در سطح ۴۵‌درصد قرار دارد که نسبت به سایر گروه‌ها در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. گروه خوراکی‌ها، در کنار گروه مسکن دو گروه مهم شاخص بهای مصرف‌کننده است که حدود نیمی از وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه بخش مسکن، آب، برق و سوخت‌ها به سطح ۴/ ۲‌درصد رسیده است که نسبت به سایر گروه‌ها روند قابل‌توجهی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه گروه آب، برق و سوخت در شهریور ماه ۳/ ۷‌درصد بوده و سهم قابل‌توجهی در افزایش قیمت‌های این گروه داشته است. در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه حمل و نقل منفی یک‌درصد ثبت شده است، همچنین تورم ماهانه ارتباطات نیز منفی ۹/ ۰‌درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، تورم ماهانه گروه آموزش در شهریور ماه معادل ۳/ ۲‌درصد ثبت شده و نرخ تورم وسایل خانگی معادل ۵/ ۱‌درصد عنوان شده است. این دو گروه نسبت به سایر گروه‌ها از تورم ماهانه بیشتری برخوردار بودند.

 

06-01

 

 

 

 

 

منبع : https://donya-e-eqtesad.com

 

 

Read 251 times

آخرین اخبار

No item found! Please check your config!

اخبار پربازدید

No item found! Please check your config!