• Found 674761000 5267082
  • 428936042 264757
  • ok2
  • 20150118 084825
  • Found 664557872 20638330
دوشنبه, 03 شهریور 1399 ساعت 11:11

«دنیای اقتصاد» روند بازار ارز را در ۴ سناریو بررسی کرد

پاسخ به سوء تفاهم فروش نفت

قطب‌نمای بورسی بازار مسکن

سه شنبه, 28 مرداد 1399 ساعت 12:07

مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی، گفت: سیستم یکپارچه در بخش کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی، تولید با حفظ منابع پایه، مدیریت و پایش این بخش و تقویت معیشت بهره برداران برنامه‌ریزی شده و در حال تکوین است. 

 

دریافت درخواست 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کسب و کارهای کشاورزی آسیب دیده از کرونا

ضرورت توسعه بکارگیری فنآوری دیجیتال در بیمه کشاورزی

سه شنبه, 03 تیر 1399 ساعت 16:10

 فرماندار محترم شهرستان داورزن به همراه روسای جهادکشاورزی و منابع طبیعی شهرستان با هیئت همراه از مجتمع داورزن بازدید به عمل آوردند.

 

استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور تنها راه مبارزه با تحریم اقتصادی دشمن است

بازدید مدیرعامل شرکت منا از مجتمع کشاورزی و دامپروری میاندوآب